De Kijkers: een update van de huidige stand van zaken

Update: 12-03-2021

Wij kunnen op dit moment helaas nog steeds geen start verkoop van het project aankondigen. Naar aanleiding van de bestemmingsplanwijziging zijn enkele zienswijzen binnengekomen van omwonenden van het project.

Hoewel het college het bestemmingsplan heeft goedgekeurd moet deze ook nog door de raad worden vastgesteld. Helaas is het plan nog niet behandeld de afgelopen maand, wat wij wel hadden verwacht. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en er geen beroep binnen 6 weken wordt aangetekend.

We zullen dus helaas nog even geduld moeten hebben.

Wordt vervolgd…

Mocht je vragen hebben dan kun je een mail sturen naar nieuwbouw@roelwillemsen.nl. Uiteraard informeren wij jullie weer zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Hartelijke groet,
Team De Kijkers