De Kijkers: bestemmingsplanwijziging goedgekeurd!

Wellicht hebben jullie het al in de krant gelezen dat het bestemmingsplan voor De Kijkers in de gemeenteraadsvergadering  is besproken en de bestemmingsplanwijziging alsnog is goedgekeurd. Dit is ontzettend positief nieuws. De instemming van de gemeenteraad is voor een groot deel te danken aan de overleggroep Malburgen-Oost Zuid, de participatiegroep van de buurt. Zij zijn alle huishoudens langsgegaan om de mening van de bewoners te vragen. Nagenoeg alle buurtbewoners zijn voor het plan De Kijkers. Kortom, na veel inzet van alle partijen kan het plan De Kijkers doorgang vinden.

Er moet nog wel een aanpassing komen in het plan, een van de blokken met vier woonlagen moet drie woonlagen worden. Ook hier hebben de raadsleden positief op gestemd evenals het plan om meer groen in de buurt te maken. Het wordt dus een prachtige, groene, waterrijke plek om te wonen.

De ontwikkelaar is nu de aanpassingen aan het verwerken en hoopt iedereen snel te kunnen melden dat we kunnen starten met de verkoop.