NHG start met vijf marktpartijen pilot voor duurhuurders

Nederland telt zo’n 574.000 huishoudens die duur huren in de vrije sector. 61% van hen besteedt zelfs meer dan 33% van het netto-inkomen aan huur. Binnen de gestelde standaard leennormen hebben deze ‘Duurhuurders’ vaak moeite de overstap te maken van de vrije huursector naar een koopwoning, omdat ze op basis van hun inkomen net geen passende financiering kunnen krijgen.

Gezamenlijke pilot
Huurders met hoge huurlasten willen we de mogelijkheid bieden om met verantwoorde maatwerkfinanciering een eigen huis te kopen. We vinden namelijk dat huurders die voor een lange periode maandelijks een hoge huur betalen, bewezen hebben bepaalde woonlasten te kunnen dragen. Samen met Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis start NHG vandaag de gezamenlijke pilot Duurhuur.

Deelname en voorwaarden
Voor deelname aan de pilot moeten duurhuurders voldoen aan bepaalde voorwaarden. Iedere aanvraag wordt hierop beoordeeld. Duurhuurders moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat ze al meer dan drie jaar een hoge huur betalen, zonder dat dit ten koste is gegaan van hun spaargeld of heeft geleid tot oplopende schulden. Het voldoen aan deze voorwaarden wil nog niet zeggen dat de hypotheek altijd verantwoord is in de zin van de Wft. De geldverstrekker beoordeelt per klant of er sprake is van een verantwoorde kredietverstrekking.

Voor dit maatwerk kun je terecht bij Aegon, BLG Wonen en ING. En vanaf eind maart ook bij Florius.