Kan ik nu al een woning kopen obv de verhoogde NHG-grens 2021 van € 325.000?

NHG voert een nieuwe kostengrensmethodiek in en draagt daarmee bij aan een stabielere woningmarkt. De verhoogde NHG-grens 2021 komt daarmee uit op € 325.000. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020.

Wanneer kan ik gebruik maken van de nieuwe NHG-grens of Voorwaarden en Normen 2021?
Bij een bindend aanbod van de bank of geldverstrekker uitgebracht in 2021. Vanaf 1 januari 2021 gaat de kostengrens voor NHG omhoog van €310.000 naar €325.000. Daardoor wordt een woning met NHG bereikbaar tot een maximale koopsom tot €325.000.

Dit betekent dat de nieuwe kostengrens al kan gelden voor een woning die je in 2020 hebt gekocht. Voor NHG is alleen belangrijk wanneer de hypotheekovereenkomst definitief tot stand komt. Dit mag op zijn vroegst op 1 januari 2021 gebeuren. Je kunt dus nu al een woning tot €325.000,- kopen, als de hypotheek pas in 2021 definitief rond komt. Tref je daarboven energiebesparende voorzieningen kan je tot €344.500,- lenen.

Koopsom en taxatiewaarde
Wie een huis koopt op de grens van het maximum kan te maken krijgen met de situatie dat de taxatiewaarde hoger komt te liggen dan de koopsom. Wat als de taxateur een waarde bepaalt van bijvoorbeeld € 327.000, terwijl de koopsom € 325.000 is? Is een hypotheek met NHG dan opeens niet meer mogelijk? Toch wel: bij de toepassing van de kostengrens geldt het laagste bedrag van de koopsom en de getaxeerde marktwaarde.

NHG-premie blijft 0,7%
Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun hypotheek, net als in 2020. Zoals vorig jaar aangegeven streeft NHG ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden.

Raad van Bestuur NHG: “Door de stabielere kostengrens en premie draagt NHG bij aan een gezondere woningmarkt. We zetten ons in voor verantwoorde woonfinanciering door meer consumenten toegang te geven, processen te verbeteren, te helpen met woningbehoud en een vangnet te bieden. Het fonds achter NHG is voldoende robuust om de risico’s die NHG overneemt van geldverstrekkers en consumenten op te vangen.”

De NHG-premie en kostengrens zijn vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die NHG uiterlijk 1 november publiceert en per 1 januari 2021 ingaan.

Meer informatie: Hypotheekshop Arnhem-Zuid